שיקום הנדסי של המבנה ההיסטורי
סקר הנדסי
בית הכנסת במזכרת בתיה סבל מכשלים רבים שהתפתחו בו עם השנים. חלקם מתכנון מקורי לקוי וחלקם מחוסר תחזוקה.
במסגרת הפרויקט הנוכחי בוצע באתר סקר הנדסי מקיף על מנת ללמוד את הסיבות לכשלים שנצפו בבניין.
את הסקר ערך משרד שפר רונן מהנדסים - הנדסה ושימור מבנים
טיפול ביסודות בית הכנסת
מספר סדקים בקירות נצפו נמשכים אל יסודות בית הכנסת מתחת למפלס פני השטח. בבדיקה של הקרקע ביחד עם מהנדס ביסוס אינ' אריה קליין התברר כי בעוד החלק המערבי של בית הכנסת יושב על סלע טבעי, החלק המזרחי יושב על מילוי. ההבדלים בהתנהגות של הסלע הטבעי לעומת המילוי מהווה פוטנציאל לסדקים גם בעתיד. לכן, מעבר לטיפול הנקודתי בסדקים ביסודות, הורכבו גם מותחנים מתחת למפלס הריצוף על מנת לעגן את החזית המזרחית לחלק המערבי, וגם בוצעה תמיכה מבטון מזוין שמשתלבת בפיתוח הנופי של הרחבה ממזרח לבית הכנסת, על מנת למנוע תזוזות של המבנה בעתיד.

בתמונה: חשיפת היסודות מתחת לעמודי האולם (ימין) חשיפת היסודות מתחת לרצפת האולם (שמאל)
טיפול בפגמים בבטון מזוין
לאורך הקירות ובתוך המבנה קיימות חגורות מבטון מזוין. גם הכיפות בחזית המערבית נבנו מבטון מזוין. פלדת הזיון במקומות רבים החלידה וגרמה לאובדן חלקים מפני הבטון של הרכיבים השונים.
על פי רוב, כשלים אלה נגרמים כאשר שכבת הבטון המשמשת לכיסוי ברזלי הזיון דקה מדי או אינה קיימת. הקבלן חשף את כל ברזלי הזיון החלודים, ניקה אותם מחלודה ויישם עליהם חומר הגנה. לאחר מכן, באמצעות חומרים ייעודיים בוצעה שכבת כיסוי בעובי מספק.

בתמונה: קורות הבטון במגדל הצפוני לאחר חשיפתן
התקנת מותחנים
הצורה שבה הגג המקורי נבנה גורמת להפעלת כוחות אופקיים על קירות המבנה שבנויים מבלוקים. מצב זה גורם לסדקים אנכיים בקירות. היות והגג לא הוחלף במסגרת הפרויקט הוחלט להתקין מערכת מותחנים שתמנע את הסדיקה הזו. המותחנים עוברים במבנה מעל גובה הפתחים מקצה לקצה ומעוגנים בפלטות שמורכבות על החזית החיצונית. ניתן לראות את הפלטות האלה בבירור בסיור שתוכלו לעשות בעצמכם מסביב לבית הכנסת.
טיפול בכיפות של המגדלים
במסגרת הפרויקט ביקשנו לראות את הכיפות גם מהפן הפנימי וגם מהפן החיצוני. התברר כי בעבר בוצע שכבה צמנטית נוספת על גבי הכיפות המקוריות שנבנו מבטון מזיון, ולאחר מכן בוצע חיפוי נוסף בלוחות נחושת. בפן הפנימי מצב הבטון היה קשה וכל פלדת הזיון הייתה חשופה וחלודה. הקבלן ביצע ניקוי של כל פלדת הזיון וצביעה בחומר הגנה, ולאחר מכן יישם שכבת הגנה מחומר ייעודי להגנה על פלדת הזיון בעתיד. מבחוץ, על פי החלטת אדריכלית הפרויקט הוחלט על הסרה של חיפוי הנחושת, יישום שכבת איטום והשארת הכיפות חשופות כבעבר.

בתמונה: כיפת המגדל הצפוני לאחר הסרת חיפוי הנחושת ולפני הטיפול בבטון
פירוק ובניה מחדש של גרם המדרגות
גרם המדרגות היה סדוק במקומות רבים והיווה בעצם את הסיבה הראשית להכרזת המבנה כמבנה מסוכן. בתהליך השיקום פורק גרם המדרגות ונבנה גרם מדרגות חדש עם מידרכים זהים למקור מבטון טרומי.

בתמונה: דוגמה של מדרגה משוחזרת (ימין) יציקת בסיס למדרגות (שמאל)
שותפים לפרוייקט
תודה על פנייתכם
תודה על פנייתכם!
נשתדל לשוב אליכם בהקדם.
בינתיים מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפרויקט